Ứng dụng WW cho phép người dùng thay đổi ngày cân nặng của họ.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng WW và chuyển đến menu chính (ba dòng ở góc trên cùng bên trái của màn hình). Nhấn vào "Tài khoản của tôi" và sau đó trong "Cài đặt", nhấn vào "Lịch sử cân nặng".Trên trang tiếp theo, bạn sẽ thấy danh sách các ngày tương ứng với cân nặng hiện tại của mình.Bạn có thể chọn bất kỳ ngày nào khác bằng cách nhấn vào ngày đó và sau đó nhấp vào "Cập nhật".Khi bạn đã lựa chọn xong, hãy nhấp vào "Lưu thay đổi". Bạn cũng có thể thay đổi ngày cân bằng cách gọi cho dịch vụ khách hàng theo số 1-866-234-9663.Họ sẽ có thể giúp bạn thiết lập ngày cân mới hoặc thay đổi ngày hiện có.

Quy trình thay đổi ngày cân trên ứng dụng WW là gì?

1.Mở ứng dụng WW và truy cập hồ sơ của bạn2.Nhấp vào "Cài đặt"3.Trong phần "Chung", nhấp vào "Quản lý cân nặng"4.Ở phía bên trái của màn hình, trong phần "Lịch sử cân nặng", bạn sẽ thấy danh sách các ngày cân5.Để thay đổi ngày, hãy nhấp vào ngày bạn muốn sử dụng6.Nhập trọng lượng mới của bạn tính bằng pound và sau đó nhấp vào "Lưu thay đổi"7.Lịch sử cân nặng mới của bạn sẽ được cập nhật8.Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với cài đặt quản lý cân nặng của mình, vui lòng tham khảo Hướng dẫn quản lý cân nặng của chúng tôi để biết thêm thông tin9.Cảm ơn bạn đã sử dụng WW!Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quy trình này, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng theo số (866) 927-2433. *Xin lưu ý: Không thể thay đổi ngày cân sau khi đã được nhập vào hệ thống của chúng tôi.

Làm cách nào để cập nhật ngày mục tiêu cân nặng của tôi trong ứng dụng WW?

Nếu bạn muốn thay đổi ngày mục tiêu cân nặng của mình trên ứng dụng WW, có một số cách khác nhau mà bạn có thể thực hiện.

Cách đầu tiên là truy cập trang “Hồ sơ của tôi” trong ứng dụng WW và nhấp vào liên kết “Ngày thay đổi mục tiêu cân nặng”.Thao tác này sẽ đưa bạn đến một trang mới nơi bạn có thể nhập ngày mục tiêu cân nặng mới của mình.

Một cách khác để thay đổi ngày mục tiêu cân nặng của bạn là truy cập trang “Tiến độ của tôi” trong ứng dụng WW và nhấp vào liên kết “Thay đổi ngày mục tiêu cân nặng”.Thao tác này sẽ đưa bạn đến một trang mới nơi bạn có thể nhập ngày mục tiêu cân nặng mới của mình.

Cuối cùng, nếu bạn đã nhập ngày mục tiêu cân nặng hiện tại của mình vào ứng dụng WW, thì tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào nút “Cập nhật ngày mục tiêu cân nặng” nằm ở cuối bất kỳ trang nào bạn theo dõi tiến trình của mình (ví dụ: Tiến trình của tôi, Mục tiêu hàng ngày, Mục tiêu hàng tuần). Thao tác này sẽ cập nhật ngày mục tiêu cân nặng của bạn với bất kỳ giá trị nào hiện được lưu trữ trong trường đó cho trang cụ thể đó.

Tại sao tôi không thể xem các lần cân cũ của mình sau khi thay đổi ngày trong ứng dụng WW?

Nếu bạn đã cập nhật cân nặng của mình trên ứng dụng WW, nhưng không thể thấy số liệu cân nặng cũ của mình sau khi thay đổi ngày, có thể chúng đã bị xóa.Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng theo số (80

Làm cách nào để thay đổi lịch sử cân nặng trên ứng dụng WW của tôi?

Nếu bạn đã cập nhật cân nặng của mình trên ứng dụng WW, nhưng không thể thấy số liệu cân nặng cũ của mình sau khi thay đổi ngày, có thể chúng đã bị xóa.Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng theo số (80

Nếu bạn chưa cập nhật cân nặng của mình trên ứng dụng WW, nhưng muốn thay đổi ngày cân nặng cuối cùng của mình, hãy làm theo các bước sau:

Ngày cân mới của bạn bây giờ sẽ xuất hiện trong tất cả các mục trong tương lai trên trang Lịch sử Cân nặng của bạn!

Xin lưu ý rằng nếu bạn đã thay đổi tên hoặc địa chỉ email của mình trong Tài khoản của tôi kể từ lần cân cuối cùng của bạn, thì những thay đổi đó cũng sẽ cần được phản ánh trong Lịch sử cân nặng - nếu không, chúng tôi không thể xác định vị trí và gửi hồ sơ trước đó của bạn cho chúng tôi. Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng.

 1. 925-2732 và họ sẽ có thể truy xuất chúng cho bạn. Nếu bạn chưa cập nhật cân nặng của mình trên ứng dụng WW nhưng muốn thay đổi ngày cân nặng cuối cùng của mình, hãy làm theo các bước sau: Chuyển đến "Tài khoản của tôi"Trong "Thông tin cá nhân", nhấp vào "Lịch sử cân nặng".Ở phía bên phải của trang, bên dưới "Ngày cân lần cuối", chọn một ngày mới Nhấp vào Lưu Ngày cân mới của bạn bây giờ sẽ xuất hiện trong tất cả các mục trong tương lai trên trang Lịch sử Cân nặng của bạn!Xin lưu ý rằng nếu bạn đã thay đổi tên hoặc địa chỉ email của mình trong Tài khoản của tôi kể từ lần cân cuối cùng của bạn, thì những thay đổi đó cũng sẽ cần được phản ánh trong Lịch sử cân nặng - nếu không, chúng tôi không thể xác định vị trí và gửi hồ sơ trước đó của bạn cho chúng tôi. nhóm dịch vụ khách hàng. Hy vọng điều này sẽ hữu ích!
 2. 925-2732 và họ sẽ có thể truy xuất chúng cho bạn.
 3. Chuyển đến "Tài khoản của tôi"
 4. Trong "Thông tin cá nhân", nhấp vào "Lịch sử cân nặng".
 5. Ở phía bên phải của trang, bên dưới "Ngày được cân lần cuối", hãy chọn một ngày mới
 6. Nhấp vào để lưu

Làm cách nào để đảm bảo rằng mục tiêu cân nặng mới của tôi được phản ánh trong ứng dụng WW sau khi thay đổi ngày?

Nếu bạn đã thay đổi ngày cân, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản WW của bạn.
 2. Nhấp vào "Tài khoản của tôi" ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 3. Trên trang "Hồ sơ của tôi", nhấp vào "Lịch sử cân nặng".
 4. Trong cột "Ngày cân", hãy chọn ngày tương ứng với mục tiêu cân nặng mới của bạn.
 5. Nhấp vào "Lưu thay đổi.

Điều gì xảy ra nếu tôi quên thay đổi ngày mục tiêu cân nặng của mình trong ứng dụng WW?

Nếu bạn quên thay đổi ngày mục tiêu cân nặng của mình trong ứng dụng WW, cân nặng hiện tại của bạn sẽ được sử dụng làm ngày mục tiêu cân nặng mới.Điều này có nghĩa là nếu bạn đã giảm hoặc tăng cân kể từ lần cân cuối cùng, thì điều đó sẽ không được tính vào tiến trình hướng tới cân nặng mục tiêu mới của bạn.Nếu bạn muốn thay đổi ngày của lần cân tiếp theo, vui lòng làm theo các bước sau:1) Mở ứng dụng WW2) Nhấn vào "Tài khoản của tôi"3) Trong "Cài đặt", nhấn vào "Giảm cân"4) Trên màn hình bên phải màn hình, bên dưới "Ngày mục tiêu cân nặng", hãy chọn một ngày mới5) Nhấn vào "Lưu thay đổi"6) Sau khi đã lưu, hãy đóng ứng dụng WW và mở lại ứng dụng7) Ngày mục tiêu cân nặng cập nhật của bạn sẽ được hiển thịNếu có bất kỳ lý do bạn không thể mở hoặc cập nhật cài đặt Giảm cân trong ứng dụng WW, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng theo số 1-866-WWW-GOT (1-866-939-4838). Họ có thể giúp bạn thiết lập Ngày mục tiêu cân nặng mới.

Làm cách nào để thay đổi ngày cân nặng trên ứng dụng ww của tôi?

Nếu bạn quên thay đổi ngày mục tiêu cân nặng của mình trong ứng dụng WW, cân nặng hiện tại của bạn sẽ được sử dụng làm ngày mục tiêu cân nặng mới.Điều này có nghĩa là nếu bạn đã giảm hoặc tăng cân kể từ lần cân cuối cùng, thì điều đó sẽ không được tính vào tiến trình hướng tới cân nặng mục tiêu mới của bạn.

Tôi có thể xem tiến trình của mình so với các tuần trước nếu tôi thay đổi ngày cân nặng của mình trên ứng dụng không?

Có, bạn sẽ có thể xem tiến trình của mình so với các tuần trước nếu bạn thay đổi ngày cân nặng của mình trên ứng dụng.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là dữ liệu trọng lượng được hiển thị trong ứng dụng dựa trên ngày và giờ của lần cân cuối cùng của bạn.Nếu bạn muốn theo dõi quá trình giảm cân của mình trong thời gian dài hơn, bạn nên cân ít nhất một lần mỗi tuần.