Bạn có thể thay đổi âm thanh thông báo trên iPhone của mình bằng cách đi tới Cài đặt > Âm thanh và chọn âm thanh thông báo bạn muốn sử dụng.Bạn cũng có thể thay đổi âm thanh cho từng tin nhắn bằng cách vào Tin nhắn > Âm thanh và chọn âm thanh thông báo mới.

Có thể thay đổi âm thanh thông báo WhatsApp trên iPhone của tôi không?

Có, bạn có thể thay đổi âm thanh thông báo trên iPhone của mình.Để thực hiện việc này, hãy mở WhatsApp và chuyển đến menu Cài đặt.Trong “Thông báo”, chọn “Âm thanh”.Sau đó chọn một âm thanh mới từ danh sách các âm thanh có sẵn.

Làm cách nào để thay đổi âm thanh thông báo WhatsApp trên iPhone của tôi?

Bạn có thể thay đổi âm thanh của thông báo WhatsApp trên iPhone của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:1.Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn.2.Nhấn vào Thông báo.3.Trong "Âm thanh", bạn sẽ thấy danh sách các âm thanh thông báo có sẵn để sử dụng.4.Chọn âm thanh bạn muốn sử dụng cho thông báo WhatsApp và nhấn vào OK.5.Lặp lại các bước này nếu bạn cũng muốn thay đổi âm thanh cho các loại thông báo khác (chẳng hạn như tin nhắn văn bản, tin nhắn Facebook, v.v.).

Làm cách nào để thay đổi âm thanh thông báo WhatsApp trên iPhone của tôi?

Nếu bạn muốn thay đổi âm thanh thông báo trên iPhone của mình, có một số cách khác nhau để thực hiện.

Cách đầu tiên là vào Cài đặt rồi vào Thông báo.Tại đây, bạn có thể chọn ứng dụng nào sẽ gửi thông báo qua loa và micrô của điện thoại.Bạn cũng có thể tắt thông báo cho từng ứng dụng bằng cách vuốt chúng sang trái trong menu này.

Nếu muốn kiểm soát nhiều hơn âm thanh phát khi ứng dụng gửi thông báo, bạn có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba như SoundBoom hoặc Notification Center Pro.Các ứng dụng này cho phép bạn tùy chỉnh âm thanh sẽ phát khi các loại thông báo khác nhau (như tin nhắn và cuộc gọi) đến trên điện thoại của bạn.

Làm cách nào để thay đổi âm thanh thông báo WhatsApp trên iPhone?

Điều đầu tiên bạn cần làm là mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone của mình. Từ đây, nhấn vào Âm thanh & Ảnh. Trong "Thông báo", bạn sẽ thấy danh sách tất cả các thông báo hiện đang hoạt động trên điện thoại của mình. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy WhatsApp và nhấn vào nó. Bây giờ, bạn có thể thay đổi âm thanh của thông báo từ đây.Nhấn vào biểu tượng rồi chọn một trong các tùy chọn bên dưới: Nếu bạn muốn giữ âm thanh hiện tại, chỉ cần nhấn vào Mặc định. Nếu bạn muốn sử dụng âm thanh khác cho thông báo WhatsApp, chỉ cần nhấn vào Sử dụng âm thanh tùy chỉnh rồi chọn một trong các tùy chọn. các tùy chọn bên dưới: WhatsApp hiện sẽ phát bản xem trước của âm thanh thông báo đã chọn của bạn trước khi thực sự thay đổi âm thanh đó.

Tôi có thể tìm các cài đặt để thay đổi âm thanh thông báo WhatsApp trên iPhone của mình ở đâu?

WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin với hơn 1 tỷ người dùng.Trên iPhone, bạn có thể thay đổi âm thanh của thông báo từ ứng dụng Cài đặt.Để làm điều này:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn.
  2. Nhấn vào Thông báo.
  3. Trong Âm thanh, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các âm thanh có sẵn cho thông báo trên thiết bị của mình (bao gồm cả WhatsApp).
  4. Nhấn vào âm thanh bạn muốn sử dụng cho thông báo WhatsApp và chọn xem bạn muốn âm thanh đó phát liên tục hay chỉ khi nhận được cảnh báo.

Ai đó có thể cho tôi biết cách kích hoạt/thay đổi âm thanh thông báo whatsapp trên iphone không?

Tôi đã cố gắng vào cài đặt nhưng tôi không biết cách thực hiện.

Nếu bạn đang tìm cách thay đổi âm thanh của thông báo WhatsApp trên iPhone, thì bạn sẽ muốn xem hướng dẫn của chúng tôi bên dưới.Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình thay đổi âm thanh thông báo trên iPhone và hiển thị cho bạn một số tùy chọn khác nhau có sẵn.