För att rita en dörr eller ett fönster i Autocad måste du först skapa konturerna av objektet.Du kan göra detta genom att rita en rektangel med verktyget Rektangel och sedan fylla i den med lämplig form.

När du har skapat konturen måste du lägga till detaljer till din dörr eller fönster.För att göra detta, använd Linjeverktyget för att skapa raka linjer som skär varandra i räta vinklar.Använd sedan Ellipsverktyget för att skapa cirklar runt dessa linjer.Använd slutligen Polygonal Lasso Tool för att markera alla dessa cirklar och fylla i dem med en enfärgad färg.

För att rita en dörr eller ett fönster i Autocad, börja med att skapa en kontur med hjälp av rektangelverktyget.Lägg till detaljer genom att rita raka linjer och skärningspunkter i rät vinkel med Ellipsverktyget.Välj alla dessa cirklar och fyll i dem med en enfärgad färg med hjälp av Polygonal Lasso Tool.

Vilka är de nödvändiga stegen för att skapa korrekta dörr- och fönsterritningar i Autocad?

  1. Börja med att skapa en grundläggande planlösning för rummet där du ska rita dörrar och fönster.Detta kommer att hjälpa dig att bättre förstå dimensionerna på dina föremål.
  2. Skapa sedan en skiss av varje dörr eller fönster med hjälp av Autocads Draw-panel.Se till att inkludera alla relevanta detaljer som bredd, höjd och djup.
  3. När dina skisser är klara, börja detaljera varje objekt med hjälp av lämpliga verktyg i Autocads Architectural-flik.Använd bågar och cirklar för att skapa exakta former, och använd verktyget Flytta för att placera dem där du vill ha dem på din planlösning.
  4. Slutligen, spara dina ritningar som PDF-filer för framtida referens eller arkiveringsändamål.

Hur går man tillväga för att lägga till dörrar och fönster till en befintlig Autocad-ritning?

Det finns några olika sätt att lägga till dörrar och fönster till en Autocad-ritning.Ett sätt är att använda kommandot AutoCAD Dörrar och fönster.Detta kommando låter dig skapa dörrar och fönster automatiskt baserat på vissa dimensioner eller kriterier.

Ett annat sätt att lägga till dörrar och fönster är att använda Drawing Tools CommandManager (DTCM). Med det här verktyget kan du välja objekt, som dörrkarmar, fönsterbågar eller kolumner, och sedan lägga till dem som separata enheter i din ritning.Du kan också använda DTCM för att ändra egenskaperna för befintliga dörr- eller fönsterobjekt.

Slutligen kan du också skapa dörrar och fönster manuellt genom att använda ritverktygspanelen (DTP), som innehåller verktyg för att skapa former som representerar dörrkarmar, fönsterbågar eller kolumner.När du har skapat din önskade form kan du använda den som utgångspunkt för att lägga till ytterligare detaljer som gångjärn och lås.

Hur kan jag säkerställa att mina dörr- och fönsterritningar är korrekt skalade i Autocad?

Det finns några saker du kan göra för att säkerställa att dina dörr- och fönsterritningar är korrekt skalade i Autocad.Se först till att måttenheterna som används i din ritning överensstämmer med de som används i själva byggprojektet.Om du till exempel använder fötter och tum för att ange dimensioner för dörrar och fönster, se till att samma enheter används i hela ritningen.

En annan sak du kan göra är att använda kommandot AutoCAD Scale för att automatiskt skala dina ritningar efter deras storlek på skärmen.Detta kommando låter dig ange en skalningsfaktor för varje dimension av din ritning.Du kan också använda det här kommandot för att skala om alla objekt i en ritning samtidigt, oavsett deras storlek eller plats på skärmen.

Slutligen är det alltid en bra idé att kontrollera riktigheten av dina ritningar innan du lämnar in dem för bygggodkännande.Använd funktionen Jämför vy i Autocad för att jämföra olika versioner av dina ritningar och verifiera att de förblir korrekta när du gör ändringar.

Vad är några tips för att göra snygga dörr- och fönsterritningar i Autocad?

  1. Börja med att skissera grundformen på din dörr eller fönster med en grov kontur.När du har en bra uppfattning om den övergripande formen, börja förfina detaljerna med hjälp av Autocads ritverktyg.
  2. Lägg till all nödvändig hårdvara, såsom gångjärn och lås, och se till att märka alla dina ritningar därefter.

Finns det något sätt att lägga till skuggning eller andra effekter på mina dörr- och fönsterritningar i Autocad?

Det finns ett sätt att lägga till skuggning eller andra effekter på dina dörr- och fönsterritningar i Autocad.För att göra detta måste du använda linjeverktyget och pennverktyget.Rita först en linje runt kanten på din dörr eller fönster.Använd sedan pennverktyget för att skapa en skugga inuti linjen som framhäver kanten på dörren eller fönstret.Du kan också använda den här tekniken för att skapa reflektioner på glasfönster.Slutligen kan du lägga till ytterligare detaljer som gångjärn och lås med hjälp av linjeverktyget och lämpliga texturer med texturpaletten.

Hur kan jag göra mina dörr- och fönsterritningar mer realistiska i Autocad?

Det finns några saker du kan göra för att göra dina dörr- och fönsterritningar mer realistiska i Autocad.Använd först rätt mått när du skapar dina ritningar.Se till att bredden, höjden och djupet på dina dörrar och fönster är korrekta.Se också till att inkludera alla hårdvarudekorationer som kan finnas på din dörr eller fönster.Slutligen, var noga uppmärksam på vinklarna i vilka dina dörrar och fönster är placerade i förhållande till varandra.Genom att göra dessa enkla steg kommer du att kunna skapa mer realistiska dörr- och fönsterritningar i Autocad.

Kan jag skapa tredimensionella dörr- och fönsterritningar i Autocad?

Ja, du kan skapa tredimensionella dörr- och fönsterritningar i Autocad.För att göra detta, skapa först en 2D-ritning av dörren eller fönsteröppningen med hjälp av lämpliga verktyg i Autocad.Använd sedan 3D-ritverktygen för att lägga till djup och dimension till din ritning.Du kan också använda dialogrutan Objektegenskaper för att anpassa din dörr eller fönsteröppning.För mer information om hur man skapar 3D-ritningar i Autocad, se Hur man skapar en tredimensionell ritning i Autocad 2016.

Vad är det bästa sättet att spara mina dörr- och fönsterritningar så att jag kan använda dem igen senare i Autocad?

Det finns några sätt att spara dina dörr- och fönsterritningar så att du kan använda dem igen senare i Autocad.Ett sätt är att skapa en mapp på din dator där du kan lagra alla dina ritningar.Ett annat sätt är att spara ritningarna som PDF-filer.Slutligen kan du även spara ritningarna som bildfiler. vilken metod du än väljer, se till att du sparar ritningarna på en plats där de är lätta att hitta och komma åt.

Jag har svårt att få proportionerna på mina dörrar och fönster rätt när jag ritar dem i Autocad - vad kan jag göra för att åtgärda det här problemet?

Det finns några saker du kan göra för att få proportionerna på dina dörrar och fönster rätt när du ritar dem i Autocad.Se först till att måtten på din dörr eller fönster är korrekta.Se till att bredden, höjden och djupet på din dörr eller fönster är korrekta.Använd sedan AutoCAD ritverktyg för att skapa en mall för din dörr eller fönster.Den här mallen hjälper dig att få proportionerna på din dörr eller fönster korrekt varje gång du ritar den.Använd slutligen kommandot Ritverktyg - Proportioner för att justera proportionerna på din dörr eller fönster tills de ser rätt ut.

Mina dörrar och fönster försvinner hela tiden när jag försöker rita dem på olika ställen på min ritning - hur kan jag förhindra att detta händer?

1.Öppna Autocad och skapa en ny ritning.2.Klicka på fliken Rita och välj Dörrar och fönster från panelen Ritverktyg.3.Välj platsen där du vill rita din dörr eller fönster och klicka på lämplig knapp i verktygsfältet (Figur 1).4.Använd markören för att rita din dörr eller fönster (Figur 2).5.För att lägga till en ram runt dörren eller fönstret, använd pennverktyget och rita en rektangel runt dörren eller fönstret (Figur 3).6.För att lägga till en gardinlinje runt din dörr eller fönster, använd linjeverktyget och rita en rak linje över dörröppningen (Figur 4).7.För att lägga till detaljer till din dörr eller fönster, använd något av Autocads ritverktyg som cirklar, linjer, textrutor etc. (se bild 5 för ett exempel)8.När du är klar med att rita dina dörrar eller fönster, tryck på Esc för att avsluta Autocad.

Varje gång jag försöker flytta eller rotera mina dörrar och fönster efter att ha ritat dem förvrängs de - vad kan det här problemet bero på och hur kan det åtgärdas?

Det finns några saker du kan göra för att försöka lösa det här problemet.Se först till att kanterna på dina dörrar och fönster är rena och släta.Om de inte är det kan du använda ett verktyg som Pathfinder eller kommandot Extrude för att städa upp dem.För det andra, se till att dina mått är korrekta.Om dina dörrar eller fönster inte har exakt rätt storlek, kommer de sannolikt att förvrängas när du flyttar eller roterar dem.Slutligen, se till att använda rätt typ av objekt för din dörr eller fönster - en Autocad-dörr är vanligtvis rektangulär, medan ett Windows-objekt vanligtvis är cirkulärt.Om något av dessa tips inte fungerar kan det vara dags att överväga att bygga om din dörr- och fönsterritning med ett annat CAD-program.

Efter att ha slutfört min dörr- och fönsterritning, hur kan jag spara/exportera den som en pdf-fil?

Det finns några sätt att exportera din dörr- och fönsterritning som en PDF-fil.Ett sätt är att använda funktionen "Spara som" i Autocad.Du kan också använda kommandot "Skriv ut" i Autocad för att skriva ut din ritning.

Om du vill spara din ritning som en PDF-fil utan att använda något av dessa kommandon kan du använda den kostnadsfria programvaran Adobe Acrobat Reader.När du har installerat Adobe Acrobat Reader, öppna den och klicka på menyalternativet "Arkiv".Välj sedan "Exportera".Välj "PDF (Portable Document Format)" i dialogrutan Exportera.I fältet Spara som, skriv in ett filnamn för din PDF-fil och klicka på OK-knappen.