Det finns några sätt att rita vinkelräta linjer i AutoCAD.Ett sätt är att använda linjeverktyget och välja alternativet Vinkelrät från rullgardinsmenyn.Ett annat sätt är att använda kommandot Draw Convex Polyline, som finns under fliken Ritverktyg i kommandoraden.Slutligen kan du också skapa en ny linje med hjälp av linjeverktyget och välja Skapa parallell från rullgardinsmenyn.Var och en av dessa metoder har sina egna fördelar och nackdelar, så det är viktigt att välja en som fungerar bäst för dina specifika behov.

Hur säkerställer du att linjerna är vinkelräta i AutoCAD?

För att säkerställa att linjerna är vinkelräta i AutoCAD, använd kommandot Linje och välj de två linjerna du vill ansluta.Klicka sedan på parallellknappen på kommandopaletten och välj vinkelrät från menyn som visas.Tryck slutligen på Enter för att slutföra anslutningen.

Hur använder du kommandot Offset för att skapa en vinkelrät linje i AutoCAD?

För att skapa en vinkelrät linje i AutoCAD, använd kommandot Offset.För att förskjuta ett linjesegment, välj först det linjesegment du vill förskjuta och använd sedan kommandot Offset.Följande bild visar hur man förskjuter ett linjesegment med kommandot Offset:

För att förskjuta en kurva, välj först kurvan och använd sedan kommandot Offset.Följande bild visar hur man förskjuter en kurva med kommandot Offset:

Kommandot Offset har flera alternativ som du kan använda för att anpassa din offsetprocess.Du kan till exempel ange en vinkel eller ett avstånd (i enheter). Du kan också välja om du vill behålla några tangenter längs vägen för offset.För att lära dig mer om kommandot Offset, se Autodesk AutoCAD 2010 Användarhandbok - Linjeredigeringstekniker (kapitel 8).

Varför förblir mina linjer inte vinkelräta i AutoCAD?

Det finns några anledningar till varför dina linjer kanske inte förblir vinkelräta i AutoCAD.För det första, om du använder standardverktygen för linjeritning, kanske dina linjer inte ritas i en exakt 90-graders vinkel mot varandra.Om så är fallet kan du prova att justera din linjes start- och slutpunkter så att de alla är exakt 90 grader från varandra.Alternativt kan du använda linjeverktyget för att rita raka linjer istället för kurvor.Slutligen, om du har problem med att få dina linjer att hålla sig vinkelräta på grund av komplex geometri eller struktur, kan du prova att använda kommandot Justera objekt för att hjälpa dem att hålla sig på plats.

Hur kan jag förlänga en linje för att skära en annan linje i 90 grader i AutoCAD?

Det finns några sätt att förlänga en linje så att den korsar en annan linje i 90 grader i AutoCAD.Ett sätt är att använda kommandot Utöka på fliken Linjeverktyg.Detta skapar ett nyradsobjekt som du kan dra till den befintliga linjen för att utöka den.Ett annat sätt är att använda kommandot Intersect på fliken Geometry och välja de två linjerna som du vill skära.Klicka sedan på Skärningsknappen och välj Extrudera från den resulterande dialogrutan.Ange slutligen 90 i fältet Vinkel och klicka på OK.

Finns det ett snabbt sätt att rita flera vinkelräta linjer i AutoCAD?

Det finns ett snabbt sätt att rita flera vinkelräta linjer i AutoCAD.För att göra detta, skapa först ett nytt lager och namnge det "Perpendicular Lines".Klicka sedan på knappen "Lägg till lager" på fliken "Lager" i AutoCAD-fönstret och välj lagret "Perpendicular Lines".Använd slutligen ritverktygen för att rita önskade linjer.

Kan jag använda kommandot Mirror för att skapa en vinkelrät linje i AutoCAD?

Kommandot Mirror i AutoCAD kan användas för att skapa en vinkelrät linje.Följ dessa steg för att använda kommandot Mirror:

  1. Öppna ritningen du vill använda för din vinkelräta linje.
  2. Välj objektet du vill spegla och tryck på F9 (eller välj verktyget Mirror från fliken Hem i AutoCAD-menyn).
  3. På paletten Egenskaper klickar du på knappen Linje och väljer sedan Vinkelrätt från rullgardinsmenyn Typ.
  4. Klicka på OK för att bekräfta ditt val och stänga av paletten Egenskaper.
  5. Dra din nya vinkelräta linje över din ritning med antingen musen eller kortkommandon (som W,A,S,D).

Jag måste dela en vinkel med en linje, hur gör jag det i AutoCAD?

Det finns några sätt att halvera en vinkel i AutoCAD.Det enklaste sättet är att använda verktyget Draw Parallelogram.För att göra detta, börja med att markera den linje du vill dela vinkeln med och välj sedan verktyget Rita parallellogram från verktygsfältet.Klicka sedan på det första hörnet av parallellogrammet och dra det tills det skär den andra linjen.Släpp sedan musknappen och AutoCAD skapar en vinkelrät linje mellan dessa två linjer.Du kan också använda den här metoden om du vill skapa en rätvinklig triangel istället för en kvadrat eller rektangel.För att göra detta, rita först en grundläggande triangel med något av ritverktygen och välj sedan Redigera->Triangelegenskaper från menyraden.I Triangle Properties, ändra Angle Type till Right Angle och klicka på OK.Använd slutligen verktyget Rita parallellogram för att halvera den här rätvinkliga triangeln på exakt samma sätt som du gjorde för en kvadrat eller rektangel.

Hur ritar jag en båge som tangerar två icke-parallella linjer i AutoCAD?

I AutoCAD kan du rita en vinkelrät linje till två icke-parallella linjer genom att använda linjeverktyget och rita en linje som är exakt vinkelrät mot de två linjer du vill skära.För att skapa en båge som tangerar dessa linjer, börja med att rita en ellips med en ändpunkt på var och en av de två linjerna du vill skära.Använd sedan kommandot Arc för att skapa en jämn kurva mellan ellipsens skärningspunkter.Använd slutligen kommandot Tangent för att ange hur långt längs denna kurva som ska dras innan den blir tangent till de ursprungliga linjerna.

Det finns en befintlig linje som jag måste göra parallell med en annan - hur gör jag det i AutoCAD?

Det enklaste sättet att göra detta är att använda linjeverktyget.För att göra det, klicka först på raden du vill göra parallell och välj sedan kommandot Parallell från verktygsfältet.AutoCAD kommer då att fråga dig om en andra rad - skriv in den och tryck på Enter.De två linjerna kommer nu att vara parallella med varandra. För att skapa en vinkelrät linje, välj helt enkelt linjeverktyget och klicka sedan på den befintliga linjen du vill göra vinkelrät mot.AutoCAD kommer då att fråga dig om en ny rad - skriv in den och tryck på Enter.Den vinkelräta linjen kommer nu att skapas. Om du behöver hjälp med att hitta specifika kommandon eller funktioner i AutoCAD är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller besöka vår webbplats på

.

Kan jag trimma eller förlänga en linje så att den exakt rör vid ett annat objekt - som en annan linje, cirkel eller polylinje - utan att faktiskt ändra det andra objektet på något sätt med AutoCAD-kommandon?

Ja, du kan trimma eller förlänga en linje så att den exakt rör vid ett annat objekt - som en annan linje, cirkel eller polylinje - utan att faktiskt ändra det andra objektet på något sätt med hjälp av AutoCAD-kommandon.För att göra detta, välj först de linjer du vill ändra och använd sedan kommandot LINE för att skapa en ny rad som är vinkelrät mot de ursprungliga linjerna.Använd slutligen TRIM- eller EXTEND-kommandona för att justera längden på den nya raden efter behov.

Med tanke på 2 poäng, hur kan jag rita en perfekt horisontell eller vertikal linje mellan dem med bara grundläggande AutoCad-kommandon (dvs inga plugins)?

Det snabbaste sättet att rita en vinkelrät linje mellan två punkter i AutoCAD är att använda kommandot LINE.För att skapa linjen, börja med att markera en av punkterna och använd sedan kommandot LINE för att rita en rak linje från den punkten till den andra punkten.Du kan också använda kommandot MULTIPLY för att skapa en vinkelrät linje mellan två punkter.Slutligen kan du justera radens egenskaper med kommandona LINESTRING, DASHLINE eller FILL.

13 )Jag vill flytta en ändpunkt av ett rakt segment så att det är exakt jämnt med ändpunkten för ett annat segment.Vad är det bästa/snabbaste sättet att göra detta med bara basicAutoCa?

  1. Öppna det första segmentet i Autocad och rita en linje från dess början till slut.
  2. Håll ned shift-tangenten och klicka på slutpunkten för det andra segmentet, dra det sedan så att det skär den första linjen exakt.
  3. Släpp musknappen och din nya linje kommer att vara vinkelrät mot båda originallinjerna.