Istnieje kilka sposobów na zmianę DNS na routerze Xfinity.Możesz skorzystać z interfejsu internetowego lub skorzystać z wiersza poleceń.Aby skorzystać z interfejsu internetowego, najpierw przejdź do witryny Xfinity i zaloguj się.Następnie kliknij Moje konto w lewym górnym rogu ekranu.Na stronie Moje konto kliknij Ustawienia na pasku menu u góry strony.W obszarze Sieć i Internet kliknij Ustawienia sieciowe.W Ustawieniach sieci, w obszarze Typ połączenia, wybierz Statyczny adres IP.W obszarze Preferowany serwer DNS (IPv4) wpisz 8.8.8.8, aw obszarze Preferowany serwer DNS (IPv6) wpisz 2001:4860:4860::8888 . Kliknij Zapisz zmiany na dole tego okna, aby zastosować zmiany!Aby zmienić DNS za pomocą instrukcji wiersza poleceń, najpierw otwórz okno terminala, klikając Terminal w folderze Aplikacje Windows lub MacOSX i wpisując „terminal” (bez cudzysłowów). Następnie wpisz „sudo ipconfig” (bez cudzysłowów) i naciśnij Enter, aby otworzyć narzędzie do konfiguracji sieci.Wpisz „dnsmasq --add-host 192.168.*.

Jak uzyskać dostęp do ustawień routera Xfinity?

 1. Otwórz interfejs sieciowy routera Xfinity.
 2. Kliknij ikonę „DNS” po lewej stronie ekranu głównego.
 3. Na stronie DNS zobaczysz listę wszystkich swoich urządzeń podłączonych do Twojej sieci.
 4. Aby zmienić serwer DNS, kliknij odpowiednie urządzenie na liście i wybierz „Zarządzaj ustawieniami”.
 5. W sekcji „Serwery DNS” wybierz nowy serwer z menu rozwijanego i kliknij „Zapisz”.
 6. Zrestartuj router Xfinity, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Jak wygląda proces zmiany DNS na routerze Xfinity?

Aby zmienić DNS na routerze Xfinity, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz interfejs sieciowy routera Xfinity.
 2. Kliknij kartę „Sieć”.
 3. W sekcji „Ustawienia podstawowe” kliknij przycisk „DNS”.
 4. W polu „Adres serwera DNS” wpisz nowy adres IP swojego serwera DNS.
 5. W polu „Numer portu serwera DNS” wpisz 53 (port domyślny dla większości serwerów DNS).
 6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany, aby zastosować zmiany i powrócić do karty Sieć w interfejsie internetowym routera Xfinity.

Gdzie mogę znaleźć moje ustawienia DNS na routerze Xfinity?

Zmiana DNS na routerze Xfinity jest łatwa.Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz interfejs administratora routera Xfinity.
 2. Kliknij kartę „Sieć”, a następnie kliknij „Dynamiczny DNS”.
 3. Wprowadź adres IP preferowanego serwera DNS w polu „Podstawowy serwer DNS”, a następnie kliknij „Zapisz”.
 4. W polu „Secondary DNS Server” wprowadź adres IP innego zaufanego serwera DNS. (Na przykład, jeśli głównym serwerem DNS jest 20622222, możesz wpisać 8 w polu Secondary DNS Server).
 5. Kliknij „Zastosuj zmiany.

Czy można zmienić DNS na routerze Xfinity?

Tak, możliwa jest zmiana DNS na routerze Xfinity.Aby to zrobić, musisz uzyskać dostęp do strony ustawień routera i przejść do sekcji „DNS”.Tutaj możesz wybrać serwery DNS, których chcesz użyć.Po dokonaniu wyboru kliknij "Aktualizuj DNS", aby zapisać zmiany. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał wrócić do oryginalnych serwerów DNS, po prostu powtórz czynności opisane powyżej i wybierz opcję "Resetuj DNS".

Jak poprawić połączenie internetowe, zmieniając DNS na routerze Xfinity?

Jeśli masz problemy z połączeniem z Internetem lub prędkość jest niska, być może nadszedł czas na zmianę DNS na routerze Xfinity.Zmieniając swój DNS, możesz poprawić swoje połączenie, kierując ruch przez inny serwer.

Aby zmienić DNS na routerze Xfinity:

 1. Otwórz menu Ustawienia na routerze.
 2. W sekcji „Sieć” wybierz „Podstawowe”.
 3. W sekcji „Ustawienia” kliknij „DNS”.
 4. W sekcji „Serwery DNS” przewiń w dół i wybierz inny serwer DNS z listy. (Na przykład 8 lub .

Czy zmiana DNS na routerze Xfinity zwiększy prędkość mojego internetu?

Nie ma ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ będzie to zależeć od wielu czynników, w tym rodzaju używanego routera i dostawcy usług internetowych.Jednak ogólnie rzecz biorąc, zmiana ustawień DNS powinna skutkować zwiększeniem szybkości Internetu.

Aby zmienić ustawienia DNS na routerze Xfinity:

 1. Otwórz menu Ustawienia na routerze.
 2. Wybierz Networking > DHCP Client Settings lub WAN > DHCP Client Settings (w zależności od modelu routera).
 3. W sekcji „Serwery DNS” wprowadź adresy IP dwóch różnych serwerów DNS – jednego podstawowego i drugiego – w obu polach.
 4. Kliknij Zapisz zmiany, aby zastosować te zmiany.

Jeśli zmienię DNS na routerze Xfinity, czy wpłynie to na inne urządzenia podłączone do sieci?

Krótka odpowiedź jest taka, że ​​zależy to od typu używanego serwera DNS.Jeśli korzystasz z publicznie dostępnego serwera DNS, takiego jak Google Public DNS, zmiana DNS prawdopodobnie nie będzie miała żadnego wpływu na inne urządzenia podłączone do Twojej sieci.Jeśli jednak korzystasz z niestandardowego serwera DNS, który jest specyficzny dla Twojego konta Xfinity, zmiana DNS może spowodować problemy z niektórymi usługami lub witrynami.Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w ustawieniach DNS routera zawsze najlepiej skonsultować się z ekspertem, aby upewnić się, że wszystko będzie działać poprawnie.

Jakie są korzyści ze zmiany ustawień DNS na routerze Xfinity?

Zmiana ustawień DNS na routerze Xfinity może poprawić wydajność połączenia internetowego poprzez rozwiązywanie nazw domen przy użyciu najbardziej aktualnych serwerów.Ponadto zmiana ustawień DNS może pomóc w uniknięciu potencjalnych problemów z nieprawidłowymi lub nieaktualnymi informacjami o nazwie domeny.Aby zmienić ustawienia DNS na routerze Xfinity:1.Otwórz stronę główną xfinity i kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu screen.2.Kliknij Ustawienia, a następnie kliknij Networking.3.W sekcji „Podstawowe ustawienia sieci” kliknij Zaawansowane sieci4.W sekcji „Serwery DNS”, w obszarze „Podstawowy serwer DNS” wpisz 8.8.8.8 (lub dowolny inny preferowany serwer DNS).5.W sekcji „Wtórny serwer DNS” wpisz 8 .4 .4 .4 (lub dowolny inny preferowany pomocniczy serwer DNS).6.Kliknij Zapisz zmiany u dołu strony, aby zastosować zmiany w swojej sieci.

Czy istnieje jakieś ryzyko związane ze zmianą ustawień DNS na Xfinityrouter?

Istnieje kilka potencjalnych zagrożeń związanych ze zmianą ustawień DNS na routerze Xfinity.Po pierwsze, możesz nie mieć dostępu do niektórych witryn lub usług, jeśli zmienią się ustawienia DNS.Ponadto, jeśli korzystasz z usługi VPN, zmiana ustawień DNS może zakłócić połączenie między komputerem a serwerem VPN.Wreszcie zmiana ustawień DNS może również powodować problemy z innymi urządzeniami w sieci domowej, takimi jak drukarki i inteligentne telewizory.Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w ustawieniach DNS ważne jest, aby skonsultować się z ekspertem, aby upewnić się, że wszystko będzie działać poprawnie.