A vektor olyan adatstruktúra, amely több azonos típusú elemet tárol.A vektorok hasznosak az adatok kompakt módon történő tárolására, és a szabványos C++ könyvtári funkciók segítségével gyorsan elérhetők.Egy vektor elemének megváltoztatásához először létre kell hozni a vektorobjektumot, majd a megfelelő konstruktor segítségével megadni a vektor méretét.Ezután az insert() függvénnyel új elemeket adhatunk a vektor végéhez, vagy a delete() függvénnyel eltávolíthatunk elemeket a vektorból.Végül elérheti a vektor egyes elemeit olyan szabványos C++ könyvtári függvényekkel, mint a get(), a set() és a front().

Hogyan deklarálunk vektort C++ nyelven?

Hogyan lehet megváltoztatni egy elemet egy vektorban C++ nyelven?

A vektor "i" pozíciójában lévő elem megváltoztatásához használja a következő kódot:

vektorv(v.push_back(v.

 1. ; // 10 vektor létrehozása int elemekkel
 2. ; // adjunk hozzá 5-öt az első vektorhoz

Milyen jellemzői vannak egy vektornak a C++ nyelvben?

A vektor C++-ban olyan adatstruktúra, amely elemek sorozatát tárolja.A vektor minden eleme elérhető az indexszámával, ami megkönnyíti az elemek elérését és kezelését.A vektornak számos egyéb jellemzője is van, többek között:

- A vektor szükség szerint növekedhet vagy csökkenhet.

-Támogatja a véletlenszerű hozzáférést a sorozat bármely eleméhez.

- Memóriatakarékos, mert kevesebb helyet foglal el, mint egy lista vagy tömb, ha azonos mennyiségű adatot tárol.

Hogyan inicializálunk vektort C++ nyelven?

A C++ nyelvben az std::vector osztály használatával inicializálhatunk vektorokat.Ehhez először létre kell hoznia egy példányt az std::vector osztályból.Ezután meg kell adnia a vektor méretét.Végül inicializálni kell a vektor elemeit.Íme egy példa:

std::vektorv(10); // létrehoz és inicializál egy 10 elemből álló vektort

v[0] = 0; // a 0 pozícióban lévő elemet nullára állítja

v[1] = 1; // az 1. pozícióban lévő elemet egyesre állítja

v[2] = 2; // a 2. pozícióban lévő elemet kettőre állítja

...

Más inicializálási módszereket is használhat, például explicit konstruktorhívásokat vagy auto_ptr objektumokat.A C++ vektoraival kapcsolatos további információkért lásd:

.

Hogyan lehet elérni a vektor elemeit C++-ban?

Számos módja van a vektor elemeinek elérésére C++ nyelven.A legegyszerűbb módja az indexelő operátor, [] :

vektorv(v[0] = 5; // a v 0. pozíciójában lévő értéket 5-re állítja be

v[1] = 6; // a v 1. pozíciójában lévő értéket 6-ra állítja

v[2] = 7; // a v 2. pozíciójában lévő értéket 7-re állítja

A második módszer a szelet operátor, [ ] :

vektorv(v.slice(0,v.slice(

A harmadik módszer egy tartomány alapú for ciklus használata:

for (int i=0;i::const_iterator itr=v.begin(); vektor::const_iterator end=v.end(); int val=*itr++; }

A negyedik módszer egy függvénymutató használata: void changeElementInVector(vector& vec) { vec[vec.size()-1]=7;}

Az ötödik módszer egy iterátorváltozó használata: int main() { vectors("Szia világ!"); cout

A ChangeElementInVector két argumentumot vesz fel - a vec , amelynek érvényes vektorobjektumnak kell lennie, és a changeElementInVector elvégzi a feladatát ezzel az objektummal.Sok más módon is elérheti a vektoros elemeket, de ezek a gyakoribbak.

 1. ; // v a 0, 1, 2, 3 és 4 értékeket tartalmazza
 2. ; // v a 0, 1, 2, 3 és 4 értékeket tartalmazza
 3. = 5; // a v 0-tól 3-ig terjedő pozíciójában lévő értéket 5-re állítja
 4. = 8; // a 4. pozícióban lévő értéket a v minden elemén keresztül 8-ra állítja

Hogyan lehet megváltoztatni egy elemet egy vektorban C++ nyelven?

Számos módja van egy vektor elemének megváltoztatására C++ nyelven.A legegyszerűbb módja az std::vector::push_back() függvény használata, amely hozzáadja az új elemet a vektor végéhez.Egy másik módszer az std::vector::resize() függvény használata, amely átméretezi a vektort, hogy az új számú elemet tartalmazzon.Végül használhatja a C++ beépített algoritmusainak egyikét, hogy megkeressen és lecseréljen egy elemet a vektorban.

Mi a különbség a vektor és a tömb között C++-ban?

A vektor egy adatstruktúra, amely elemek sorozatát tárolja.A tömb olyan adatstruktúra, amely egyetlen, rögzített méretű elemet tárol.Egy vektor elérése O(1) idő alatt érhető el, míg egy tömb a tömb méretével arányos időt vehet igénybe.Ezenkívül a vektorok hatékonyabbak a memóriahasználatban, mivel kevesebb helyet foglalnak el, mint a tömbök.Végül, a vektorok támogatják a véletlenszerű hozzáférést, ami azt jelenti, hogy gyorsan megkereshet és módosíthat bizonyos elemeket a vektoron belül anélkül, hogy a teljes tartalmát végig kellene keresnie.

Két fő módja van a vektor létrehozásának C++-ban: az std::vector osztály használatával vagy az új operátor használatával.Az std::vector osztály könnyebben használható, de nem rendelkezik az új operátor által kínált szolgáltatások némelyikével (például véletlen hozzáférés). Amikor az új operátorral vektort hozunk létre, meg kell adni, hogy hány elem kerüljön tárolásra a vektorban (és nevet is adjon neki).

Egy vektoron belüli elem megváltoztatásához először meg kell határoznia, hogy a vektoron belül melyik index tartalmazza a kívánt elemet.Ezután használja a több túlterhelt hozzárendelési operátor egyikét, hogy hozzárendelje a kívánt értéket az indexhez.Például:

std::vektorv; // Létrehozza és inicializálja v-t 5 inttel v[0] = 1; // 1-et rendel a 0. pozícióhoz v[1] = 2; // 2-t rendel az 1. pozícióhoz v[2] = 3; // 3-at rendel a 2. pozícióhoz // Egy másik dimenzión belüli elem megváltoztatásához (pl. sorokról oszlopokra) használja a cvt_dynamic() parancsot.

Hogyan adjunk elemeket egy vektorhoz C++-ban?

A C++ nyelvben a push_back() függvény segítségével elemeket adhatunk a vektorokhoz.Ennek a függvénynek a szintaxisa a következő:

vektorv(n); // n méretű vektor létrehozása

v.push_back(t); // adjuk hozzá a t-t a vektor végéhez

A push_back() függvény beszúrja a t értéket a vektor végére, függetlenül attól, hogy a v.size() nagyobb-e, mint n.Ha a v.size() nagyobb, mint n, akkor a v.push_back() átméretezi a vektort úgy, hogy elegendő hely legyen a t és az azt követő elemek tárolására.

Hogyan lehet eltávolítani elemeket a vectorinC++-ból?

A C++ nyelven a törlés operátor használatával eltávolíthatunk elemeket a vektorból.Például:

vektorv; // int vektor létrehozása v.push_back(1); // adjunk hozzá 1-et a vektor végéhez v.push_back(2); // adjunk hozzá 2-t a vektor végéhez delete[] v; // eltávolítja az összes elemet a vektorból

A delete operátor tömbökön és vektorokon is működik.Egy elem eltávolításához egy tömbből használja az erase() függvényt:

sorarr; arr.

Milyen gyakori műveletek vannak a vectorsinC++-ban?

 1. Hogyan adjunk elemet egy vektorhoz C++-ban?
 2. Hogyan lehet elemet törölni egy vektorból C++-ban?
 3. Hogyan lehet átméretezni egy vektort C++-ban?
 4. Hogyan másoljunk vektort C++-ban?
 5. Hogyan lehet megfordítani az elemek sorrendjét egy vektorban inC++?

Hogyan rendezheti az avectorinC ++ elemeit?

Számos módja van a vektorok elemeinek rendezésére C++ nyelven.A legegyszerűbb módja az std::sort() függvény használata.Ennek a függvénynek két argumentuma van: az első a rendezendő vektor, a második pedig egy összehasonlító függvény, amely meghatározza, hogyan kell az elemeket összehasonlítani.A következő kódpélda bemutatja, hogyan kell használni az std::sort() függvényt egész számok vektorának rendezésére:

std::vektorv; // egész számokból álló vektor létrehozása

v.push_back(std::vector::iterátor itr = v.begin(); std::vektor::iterátor enditr = v.end(); for ( ; itr != endir ; ++itr ){ cout

Ez a kódpélda egész számok vektorát rendezi a szabványos C++ könyvtárfüggvények segítségével, beleértve a push_back(), operator+ és operator-* függvényeket.Egy tömb ezekkel a függvényekkel történő rendezéséhez először deklarálnia kell egy tömbváltozót, majd hozzá kell rendelnie a tartalmát ahhoz a változóhoz, mielőtt meghívná valamelyik függvényt.Például a következőképpen deklarálhat egy myArray nevű egész tömböt, és inicializálhatja néhány értékkel:

myArray[0] = 1; myArray[1] = 2; myArray[2] = 3; Ezután meghívhatja az std::sort()-t a myArray-n így:

std::sort(myArray, [](const int& x, const int& y){ return x > y ?1 : -1;} ); Figyelje meg, hogy ha egy tömböt szabványos C++ könyvtárfüggvényekkel rendez, meg kell adnia, hogy melyik tagfüggvényt kívánja összehasonlító függvényként használni – ebben az esetben: [](const int& x, const int& y){return x > y ?1 : -1;} . Ha nem adja meg, hogy melyik tagfüggvényt használja összehasonlító függvényként, akkor a C++ alapértelmezés szerint a tömb minden elemét lexikográfiailag hasonlítja össze – vagyis a tömbobjektum minden dimenzióján belül a bal szélsőtől a jobb szélsőig.A tömbök rendezésekor egyszerű összehasonlítások helyett használhat szabványos C++ könyvtári algoritmusokat is, például bináris keresést vagy gyorsrendezést.A tömbök C++ nyelven történő rendezésével kapcsolatos további információkért lásd a szakaszt

A vektorokkal kapcsolatos egyik gyakori feladat az összes elem megtalálása egy adott tartományon belül – például meg kell találni az összes páratlan számot 1 és 10 között, vagy minden páros számot 0 és 9 között (beleértve).

 1. ; v.push_back(; v.push_back(; // A vektor elemeinek rendezése az std::sort() használatával. // Vegye figyelembe, hogy ez a kód zárójeleket használ, mert három argumentumot // ad át az std::sort()-nak. int összehasonlítás = 0; for (auto& e : v) { if (e > { összehasonlítás = 1; } else if (e > { összehasonlítás = -1; } else { folytasd; } } if (összehasonlítás != { std::): cout
 2. 5 „Tömbök rendezése” a 9. „Funkciók” fejezetben a Standard Library Reference-ben .

Milyen bonyolultak a különböző műveletek a C ++ vektorokon?

Erre a kérdésre nincs egyértelmû válasz, mivel a C++ vektorokon végzett különbözõ mûveletek összetettsége az adott megvalósítástól függõen változik.Az alábbiakban azonban néhány általános tippet adunk arra vonatkozóan, hogyan lehet megváltoztatni egy elemet egy vektorban C++ nyelven.

Mindenekelőtt fontos megérteni, hogy egy vektor elemének megváltoztatása C++ nyelven jellemzően nem túl bonyolult művelet.Valójában a C++ legtöbb implementációja lehetővé teszi az egyszerű mutató aritmetikai és alapvető indexelési műveletek használatát a vektoron belüli elemek módosítására.Mint ilyen, egy vektoron belüli elem módosításának összetettsége jellemzően csak az adott megvalósítás sebességétől és a vonatkozó programozási konstrukciók ismeretétől függ.

Általában azonban egy vektoron belüli elem megváltoztatása gyakran végrehajtható viszonylag kevés kódsor vagy akár egyetlen utasítás használatával.Ennek megfelelően, ha nem ismeri a vektorokhoz kapcsolódó konkrét programozási konstrukciókat, vagy minimalizálni szeretné a megírandó kód mennyiségét egy vektoron belüli elem módosításához, hasznos lehet az online források megtekintése vagy a meglévő kódminták áttekintése. saját projekt elindítása.