Existuje několik způsobů, jak kreslit kolmé čáry v AutoCADu.Jedním ze způsobů je použít nástroj Čára a vybrat z rozbalovací nabídky možnost Kolmá.Dalším způsobem je použití příkazu Kreslit konvexní křivku, který lze nalézt na kartě Nástroje kreslení na panelu příkazů.Nakonec můžete také vytvořit novou čáru pomocí nástroje Čára a z rozevírací nabídky vybrat Vytvořit rovnoběžku.Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody, proto je důležité vybrat si takovou, která bude nejlépe vyhovovat vašim konkrétním potřebám.

Jak zajistíte kolmost čar v AutoCADu?

Chcete-li zajistit kolmost čar v AutoCADu, použijte příkaz Čára a vyberte dvě čáry, které chcete spojit.Poté klikněte na tlačítko Paralelní na paletě příkazů a z výsledné nabídky zvolte Kolmo.Nakonec stiskněte Enter pro dokončení připojení.

Jak používáte příkaz Offset k vytvoření kolmé čáry v AutoCADu?

Chcete-li vytvořit kolmou čáru v AutoCADu, použijte příkaz Odsazení.Chcete-li odsadit segment čáry, nejprve vyberte segment čáry, který chcete odsadit, a poté použijte příkaz Odsadit.Následující obrázek ukazuje, jak odsadit segment čáry pomocí příkazu Odsadit:

Chcete-li křivku odsadit, nejprve křivku vyberte a poté použijte příkaz Offset.Následující obrázek ukazuje, jak odsadit křivku pomocí příkazu Odsadit:

Příkaz Odsazení má několik možností, které můžete použít k přizpůsobení procesu odsazení.Můžete například zadat úhel nebo vzdálenost (v jednotkách). Můžete si také vybrat, zda chcete zachovat nějaké tečny podél dráhy odsazení.Další informace o příkazu Odsazení naleznete v Uživatelské příručce Autodesk AutoCAD 2010 – Techniky úprav čar (kapitola 8).

Proč moje čáry v AutoCADu nezůstávají kolmé?

Existuje několik důvodů, proč vaše čáry nemusí zůstat v AutoCADu kolmé.Za prvé, pokud používáte standardní nástroje pro kreslení čar, vaše čáry nemusí být nakresleny v přesném vzájemném úhlu 90 stupňů.Pokud je to váš případ, můžete zkusit upravit počáteční a koncový bod čáry tak, aby byly všechny od sebe přesně 90 stupňů.Případně můžete použít nástroj Čára ke kreslení rovných čar místo křivek.A konečně, pokud máte problém udržet čáry kolmé kvůli složité geometrii nebo texturování, můžete zkusit použít příkaz Zarovnat objekty, který jim pomůže zůstat na místě.

Jak mohu v AutoCADu prodloužit čáru tak, aby se protínala s jinou čárou pod úhlem 90 stupňů?

V AutoCADu existuje několik způsobů, jak prodloužit čáru tak, aby se protínala s jinou čárou pod úhlem 90 stupňů.Jedním ze způsobů je použití příkazu Prodloužit na kartě nástroje Čára.Tím se vytvoří objekt nového řádku, který můžete přetažením na existující řádek rozšířit.Dalším způsobem je použít příkaz Průsečík na kartě Geometrie a vybrat dvě čáry, které chcete protnout.Poté klikněte na tlačítko Průnik a ve výsledném dialogovém okně zvolte Vytažení.Nakonec zadejte 90 do pole Úhel a klikněte na OK.

Existuje rychlý způsob, jak v AutoCADu nakreslit více kolmých čar?

V AutoCADu existuje rychlý způsob, jak nakreslit více kolmých čar.Chcete-li to provést, nejprve vytvořte novou vrstvu a pojmenujte ji „Perpendicular Lines“.Poté na záložce "Vrstvy" v okně AutoCADu klikněte na tlačítko "Přidat vrstvu" a vyberte vrstvu "Perpendicular Lines".Nakonec pomocí kreslicích nástrojů nakreslete požadované čáry.

Mohu použít příkaz Zrcadlit k vytvoření kolmé čáry v AutoCADu?

Příkaz Zrcadlit v AutoCADu lze použít k vytvoření kolmé čáry.Chcete-li použít příkaz Mirror, postupujte takto:

  1. Otevřete výkres, který chcete použít pro svou kolmou čáru.
  2. Vyberte objekt, který chcete zrcadlit, a stiskněte F9 (nebo vyberte nástroj Zrcadlení na kartě Domů v nabídce AutoCADu).
  3. V paletě Vlastnosti klikněte na tlačítko Čára a poté vyberte Kolmo z rozevíracího seznamu Typ.
  4. Klepnutím na OK potvrďte svůj výběr a zavřete paletu Vlastnosti.
  5. Přetáhněte novou kolmou čáru přes výkres pomocí myši nebo klávesových zkratek (například W,A,S,D).

Potřebuji rozpůlit úhel úsečkou, jak to udělám v AutoCADu?

Existuje několik způsobů, jak půlit úhel v AutoCADu.Nejjednodušší způsob je použít nástroj Draw Parallelogram.Chcete-li to provést, začněte výběrem čáry, kterou chcete půlit úhel, a poté vyberte nástroj Kreslit rovnoběžník z panelu nástrojů Nástroje.Dále klikněte na první roh rovnoběžníku a přetáhněte jej, dokud neprotne druhou čáru.Poté uvolněte tlačítko myši a AutoCAD vytvoří kolmou čáru mezi těmito dvěma čarami.Tuto metodu můžete také použít, pokud chcete místo čtverce nebo obdélníku vytvořit pravoúhlý trojúhelník.Chcete-li to provést, nejprve nakreslete základní trojúhelník pomocí libovolného kreslicího nástroje a poté v pruhu nabídek vyberte Upravit->Vlastnosti trojúhelníku.Ve vlastnostech trojúhelníku změňte Typ úhlu na Pravý úhel a klikněte na OK.Nakonec pomocí nástroje Kreslit rovnoběžník rozpůlte tento pravoúhlý trojúhelník přesně stejným způsobem jako u čtverce nebo obdélníku.

Jak nakreslím oblouk, který je tečný ke dvěma nerovnoběžným čarám v AutoCADu?

V AutoCADu můžete nakreslit kolmou čáru ke dvěma nerovnoběžným čarám pomocí nástroje Čára a nakreslení čáry, která je přesně kolmá na dvě čáry, které chcete protnout.Chcete-li vytvořit oblouk, který je tečný k těmto čarám, začněte nakreslením elipsy s jedním koncovým bodem na každé ze dvou čar, které chcete protínat.Dále použijte příkaz Oblouk k vytvoření hladké křivky mezi průsečíky elipsy.Nakonec pomocí příkazu Tangent určete, jak daleko má být tato křivka nakreslena, než se stane tečnou k původním čarám.

Existuje existující čára, kterou potřebuji vytvořit rovnoběžnou s jinou – jak to udělám v AutoCADu?

Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je použít nástroj Čára.Chcete-li to provést, nejprve klikněte na čáru, kterou chcete vytvořit rovnoběžnou, a poté z panelu nástrojů vyberte příkaz Rovnoběžná.AutoCAD vás poté vyzve k zadání druhého řádku – zadejte jej a stiskněte Enter.Tyto dvě čáry budou nyní vzájemně rovnoběžné. Chcete-li vytvořit kolmou čáru, jednoduše vyberte nástroj Čára a poté klikněte na existující čáru, ke které chcete vytvořit kolmou čáru.AutoCAD vás poté vyzve k zadání nového řádku – zadejte jej a stiskněte Enter.Nyní bude vytvořena kolmá čára. Pokud potřebujete pomoc s hledáním konkrétních příkazů nebo funkcí v AutoCADu, neváhejte nás kontaktovat na adrese [email protected] nebo navštivte naše webové stránky na adrese

.

Mohu oříznout nebo prodloužit čáru tak, aby se přesně dotýkala jiného objektu – například jiné čáry, kružnice nebo křivky – aniž bych vlastně jakkoli upravoval samotný druhý objekt pomocí příkazů AutoCADu?

Ano, čáru můžete oříznout nebo prodloužit tak, aby se přesně dotýkala jiného objektu – například jiné čáry, kružnice nebo křivky – aniž byste ve skutečnosti jakkoli upravovali samotný druhý objekt pomocí příkazů AutoCADu.Chcete-li to provést, nejprve vyberte čáry, které chcete upravit, a poté pomocí příkazu ČÁRA vytvořte novou čáru, která je kolmá k původním čarám.Nakonec pomocí příkazů TRIM nebo EXTEND upravte délku nové čáry podle potřeby.

Vzhledem k 2 bodům, jak mohu nakreslit dokonalou vodorovnou nebo svislou čáru mezi nimi pouze pomocí základních příkazů AutoCad (tj. bez zásuvných modulů)?

Nejrychlejším způsobem, jak v AutoCADu nakreslit kolmou čáru mezi dvěma body, je použít příkaz ČÁRA.Chcete-li vytvořit čáru, začněte výběrem jednoho z bodů a poté pomocí příkazu ČÁRA nakreslete přímku z tohoto bodu do druhého bodu.K vytvoření kolmé čáry mezi dvěma body můžete také použít příkaz NÁSOBIT.Nakonec můžete upravit vlastnosti čáry pomocí příkazů LINESTRING, DASHLINE nebo FILL.

13) Chci posunout jeden koncový bod přímého segmentu tak, aby byl přesně zarovnaný/tečný s koncovým bodem jiného segmentu.Jaký je nejlepší/nejrychlejší způsob, jak toho dosáhnout pouze pomocí basicAutoCa?

  1. Otevřete první segment v Autocadu a nakreslete čáru od začátku do konce.
  2. Podržte klávesu Shift a klikněte na koncový bod druhého segmentu, poté jej přetáhněte tak, aby se přesně protínal s první čárou.
  3. Uvolněte tlačítko myši a vaše nová čára bude kolmá na obě původní čáry.