Termostat Honeywell RTH7500D má na předním panelu denní tlačítko, kterým můžete změnit den.Chcete-li to provést, stiskněte nejprve tlačítko se šipkou nahoru, dokud nedosáhnete nastavení „den“.Poté pomocí šipek doleva a doprava vyberte ze seznamu požadovaný den.Stisknutím tlačítka OK uložíte změny a vrátíte se k normálnímu provozu. Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete resetovat hodiny termostatu, postupujte podle těchto kroků: 1) Otevřete termostat2) Najděte a stiskněte tlačítko RESET3) Zadejte 4místný kód na klávesnici4) Stiskněte ENTER5) Zavřete dveře6) Vypněte napájení7) Počkejte 10 minut8) Znovu připojte napájení9) Čas resetování10 )Zavřete termostat Další informace o ovládání termostatu Honeywell RTH7500D naleznete na našich webových stránkách www.honeywell.com/thermostats nebo nám zavolejte na číslo 1 -800-222-1222. Děkujeme, že jste si vybrali Honeywell!

Jak změním den na svém termostatu Honeywell RTH7500D?

Termostat Honeywell RTH7500D má na předním panelu denní tlačítko, kterým můžete změnit den.Chcete-li to provést, stiskněte nejprve tlačítko se šipkou nahoru, dokud nedosáhnete nastavení „den“.Poté pomocí šipek doleva a doprava vyberte ze seznamu požadovaný den.Stiskněte OK pro uložení změn a návrat do normálního provozu.

Jaký je proces změny dne na termostatu Honeywell RTH7500D?

Chcete-li změnit den na termostatu Honeywell RTH7500D, postupujte takto:

 1. Otevřete termostat a na předním panelu najděte tlačítko „Den“.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko „Den“, dokud se nezmění na jiné číslo (například .
 3. Uvolněte tlačítko "Day" a znovu jej stiskněte pro návrat do normálního režimu.

Jak mohu změnit den na svém termostatu Honeywell RTH7500D?

Termostat Honeywell RTH7500D umožňuje změnit den od pondělí do soboty.Chcete-li to provést, postupujte takto: 1.Stiskněte a podržte tlačítko „Den“ na přední straně termostatu po dobu dvou sekund.2.Obrazovka zabliká a řekne „Změnit den“.3.Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů vyberte jeden ze šesti dostupných dnů: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek nebo sobota.4.Po provedení výběru uvolněte tlačítko „Den“.5.Nový den se automaticky aktivuje a zobrazí na obrazovce při příštím zapnutí termatátu.POZNÁMKA: Pokud se chcete vrátit zpět do režimu neděle, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko „Den“, dokud se nevypne (asi dvě sekundy) .Chcete-li změnit měsíce na termostatu HoneywellRTH7500D:1) Stiskněte a podržte tlačítko „Month“ na přední straně termostatu po dobu 2 sekund2) Obrazovka bude blikat s možnostmi měsíce 3) Pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů vyberte požadovaný měsíc 4) Uvolněte tlačítko po dokončení5) Termostat přejde do zvoleného režimu Pro více informací o změně nastavení na termostatu Honeywell navštivte naši webovou stránku wwwwwwhoneywellcomwwwthermometerchangeinfoJak mohu změnit hodiny na mém honeywell rth7000d?Honeywell rth7000d má digitální displej, který lze nastavit pomocí 12hodinového formátu času nebo 24hodinového formátu času a také letního času (DST). Změna hodin na vašem honeywell rth7000d:1) Otevřete dveře současným stisknutím obou bočních tlačítek a vytáhněte klávesnici alarmu2) Na panelu alarmu by měla být tři bílá tlačítka ve tvaru písmene L - vlevo nahoře je nastavení času / pohyb hodin nahoru; vpravo nahoře je Time Setter / Clock Move Down; vlevo dole je změna letního času3) Podržte každé tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund – všechna tři by se měla rozsvítit4) Jakmile se všechna rozsvítí, uvolněte je jedno po druhém5) V každém poli začnou blikat čísla6) Když přestanou blikat v každém poli stiskněte NASTAVIT ČAS 7) Nyní uvidíte 12hodinový formát nebo 24hodinový formát podle toho, jakým způsobem jste jej zapnuli8) Stiskněte HODINY DO DNE9) Vaše nové nastavení hodin se nyní zobrazí pokaždé, když jednotku znovu zapnete Pokud budete potřebovat pomoc resetování hodin vašeho honeywell rth7000d prosím zavolejte na číslo 1-800-422-1222 Užitečné informace můžete najít také na naší webové stránce wwwwwwhoneywellcomwwwthermometerclockchangeguide

Tento článek byl spoluautorem našeho vyškoleného týmu redaktorů a výzkumníků, kteří ověřili jeho přesnost a úplnost.Společně uvedli informace z 10 odkazů. Tým pro správu obsahu wikiHow pečlivě monitoruje práci našeho redakčního personálu, aby zajistil, že každý článek splňuje naše vysoké standardy.Tento článek má více než 688 565 zobrazení a 85 % čtenářů, kteří hlasovali, jej považovalo za užitečný, čímž získal náš status schválený čtenářem.Další informace...

V tomto článku:Změna domácí teplotyNastavení termostatu dopředuTři způsoby změny hodin Komunita Q&A10 Reference

Honeywell vyrábí několik různých modelů programovatelných termostatů, které uživatelům umožňují upravit nastavení domácí teploty a nastavit hodiny dopředu buď o hodinu nebo o dvě hodiny týdně.

Je možné změnit den na mém termostatu Honeywell RTH7500D?

Ano, na termostatu Honeywell RTH7500D je možné změnit den.Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Otevřete termostat Honeywell a vyhledejte hlavní obrazovku.
 2. Na hlavní obrazovce klikněte na kartu „Nastavení“.
 3. V části Datum a čas vyberte z nabídky kalendáře požadované datum, které chcete nastavit jako nový den.
 4. Klikněte na „Uložit nastavení.

Jaké jsou kroky ke změně dne na mém termostatu Honeywell RTH7500D?

Termostat Honeywell RTH7500D má digitální displej, který zobrazuje aktuální den a čas.Chcete-li změnit den, postupujte takto: 1.Stiskněte a podržte tlačítko „Den“, dokud se na displeji neobjeví požadované datum.2.Uvolněte tlačítko "Day" pro nastavení nového dne.3.Stiskněte a podržte tlačítko "Čas", dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas.4.Uvolněte tlačítko "Čas" pro nastavení nového času.5.V případě potřeby stiskněte a podržte jedno ze dvou tlačítek se šipkami pro pohyb mezi dny nebo hodinami (dalším stisknutím se resetuje na 12:00).6.Po dokončení nastavení data a času uvolněte všechna tlačítka, aby se změny uložily." Jak změnit den na termostatu Honeywell RTH7500D?" napsal The Home Depot pro snadnou referenci pro naše zákazníky. Od původního zveřejnění mohl být upraven, ale všechny informace jsou stále platné a užitečné.

Jak změníte den na termostatu Honeywell RTH7500D?

Termostat Honeywell RTH7500D má na předním panelu denní tlačítko.Chcete-li změnit den, stiskněte a podržte tlačítko dne, dokud se nezmění na požadované číslo.Chcete-li se vrátit do normálního režimu, uvolněte tlačítko dne. Chcete-li termostat nastavit na 24hodinový čas, stiskněte a podržte tlačítko hodin, dokud se nezmění na 24, a poté jej uvolněte. Chcete-li termostat nastavit na 12hodinový čas, stiskněte a podržte tlačítko minutu, dokud se nezmění na 12, pak uvolněte. Honeywell RTH7500D je programovatelný termostat se snadno použitelným rozhraním, které vám umožní ovládat vaše potřeby vytápění a chlazení odkudkoli ve vaší domácnosti.Je vybaven podsvíceným LCD displejem pro snadné sledování za špatných světelných podmínek, čtyřmi nastaveními teploty (60 °F - 84 °F) a dvěma rychlostmi ventilátoru (vysoká nebo nízká). RTH7500D lze ovládat pomocí vašeho stávajícího systému domácí automatizace nebo prostřednictvím naší bezplatné aplikace pro chytré telefony.*Mohou platit určitá omezení; Další informace vám poskytne místní prodejce.

Můžete mi říct, jak změnit den na termostatu Honeywell RTH7500D?

Termostat Honeywell RTH7500D lze změnit tak, aby ukazoval den v týdnu pomocí tlačítek na přední straně jednotky.Chcete-li změnit den, postupujte takto:

 1. Otevřete přední kryt termostatu.
 2. Na levé straně termostatu najděte a stiskněte obě tlačítka označená „Den“ (viz obrázek níže). Displej se změní a zobrazí neděli podle výběru (viz obrázek níže).
 3. Chcete-li přejít na jiný den, opakujte tyto kroky stisknutím obou tlačítek označených „Den“ a výběrem jiného dne ze seznamu, který se objeví na obrazovce (pondělí až sobota).

Potřebuji pomoc se změnou dne na mém termostatu Honeywell RTH7500D.?

Chcete-li změnit den na termostatu Honeywell RTH7500D, postupujte takto:

 1. Otevřete přední kryt termostatu.
 2. Najděte a stiskněte tlačítko "Day" umístěné na levé straně obrazovky.
 3. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte nový den z kalendáře zobrazeného na obrazovce.
 4. Stisknutím tlačítka OK uložte změny a zavřete přední kryt termostatu.

Mohl byste mi vysvětlit, jak změnit den na mém termostatu Honeywell RTH7500D?

Změna dne na termostatu Honeywell RTH7500D je poměrně jednoduchá.Prvním krokem je přístup do nabídky termostatu.Odtud budete muset vybrat „Nastavení“ a poté „Datum a čas“.Poté si budete moci vybrat mezi režimem aktuálního data nebo času (24hodinový nebo 12hodinový). Po provedení výběru stiskněte tlačítko "Změnit datum" a začněte měnit den.Dalším krokem je výběr nového dne z obrazovky kalendáře.Chcete-li to provést, jednoduše přejděte dolů, dokud nenajdete požadované datum, a klikněte na něj.Jakmile na něj kliknete, objeví se okno, které vám umožní zadat novou hodnotu dne.Nakonec stiskněte tlačítko "OK" pro uložení změn a návrat do hlavní nabídky.

Mám problém se změnou dne na svém termostatu Honeywell RTH 7500 D, můžete mi pomoci?

Změna dne na termostatu je poměrně jednoduchý proces, ale je třeba mít na paměti několik věcí.První věc, kterou musíte udělat, je najít tlačítko režimu na termostatu.Obvykle se nachází v blízkosti horní nebo spodní části jednotky.Jakmile najdete tlačítko režimu, stiskněte ho a pomocí tlačítek se šipkami vyberte „den“.Nyní si budete moci vybrat mezi pondělím a sobotou.

Může mi prosím někdo vysvětlit, jak změnit nastavení dne na medové studni rth 7500 D?

Děkuji.

Chcete-li změnit nastavení dne na termostatu Honeywell RTH7500D, nejprve se ujistěte, že je termostat vypnutý.Poté stiskněte a podržte obě tlačítka současně po dobu tří sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí „HW-3“ (viz obrázek níže). Poté zadejte čtyřmístný kód odpovídající požadovanému nastavení dne stisknutím pravého tlačítka a jeho otáčením doleva nebo doprava podle potřeby.Nakonec uvolněte obě tlačítka pro uložení vašeho výběru.Chcete-li se vrátit do normálního režimu, jednoduše znovu stiskněte kterékoli tlačítko.

Snažím se přijít na to, jak změnit dny v tomto luxusním digitálním thangamabob.. POMOC!LOL #HoneyWell #Rth750d?

Změna dne na termostatu Honeywell může být trochu složitější, ale ne nemožná.Zde je několik pokynů, které vám pomohou začít:

 1. Otevřete termostat a najděte tlačítko „den“.Obvykle se nachází v blízkosti horní části jednotky.
 2. Chcete-li změnit den, stiskněte a podržte tlačítko, dokud dvakrát nezabliká zeleně, a poté se uvolní.Nový den se nyní zobrazí červenými písmeny vedle ikony aktuálního dne.
 3. Opakováním těchto kroků můžete v případě potřeby znovu změnit dny.

Změnit den na termostatu?

Pokud chcete změnit den na termostatu Honeywell, musíte udělat několik věcí.

Nejprve otevřete termostat a najděte tlačítko „Den“.Poté stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud nezmění barvu (mělo by se změnit ze zelené na modrou). Nakonec uvolněte tlačítko a vyberte nový den ze seznamu, který se objeví.